Avukat

Çağrı ÜNSAL

Telefon

05054802386

  • Kamu personel hukukunun en önemli konularından birisi kuşkusuz disiplin cezaları. Temel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen disiplin cezalarından en ağırı ise memuriyetten çıkarma cezasıdır. Kamu görevinin dışında bazı hususları disiplin konusu eden idarenin müvekkilimize memuriyetten çıkarma cezası verdiği bu somut olayda açtığımız davada, her ne kadar ilk derece mahkemesi davayı reddetmişse de üst […]

  • Bilhassa 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kamuya alımlarda çok daha titizlikle uygulanan güvenlik soruşturması/arşiv araştırması denetimi, kimi zaman adil olmayan idari işlemlerle sonuç bulmaktadır. Bu durumun da en sık karşılaşılan türü, HAGB adını verdiğimiz hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarıdır. Nitekim Ceza Muhakemesi Kanunu’nda bir nevi kişilere kanunun tanıdığı bir imkan olarak nitelendirilebilecek HAGB müessesesi […]

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen özel usulsüzlük cezası, Vergi İdarelerince uygulanan para cezalarından birisidir. Kanuna göre birçok nedenle özel usulsüzlük cezası kesilebilmektedir ve vergi mükelleflerin oldukça dikkat etmesi gereken konulardan birisi özel usulsüzlük cezalarıdır. Nitekim vergi mükellefiyeti, çok fazla sayıda şekli yükümlülükler içeren, katı kurallara tabi bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Ancak vergi idarelerince özel […]

  • Eski tabiriyle kod liste, yeni adıyla özel esaslara alınma işlemi, Vergi idarelerinin süregelen uygulamalarından biri. Bir bakıma Vergi İdaresinin “kara listesi”… Bu uygulama, bilhassa sahte fatura şüphesi söz konusu olduğunda karşımıza çıkıyor ancak uygulaması gerçek iş yapan ve ticari faaliyet gösteren şirketlerin ticaretine oldukça olumsuz etki yapıyor. Nitekim bir şirketin özel esaslara (kod listeye) alınması, […]

“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”
Gazi M. Kemal ATATÜRK