Güvendiğiniz bir akrabanıza ya da arkadaşınıza kefil oldunuz. Ancak borç ödenmedi ve bir gün elinize bir icra ödeme emri ulaştı. Çok can sıkıcı bir durum değil mi! Bu durumda telaşa kapılmadan önce, vermiş olduğunuz kefaletin geçerli olup olmadığını araştırmanız ve duruma göre icra ödeme emrine itiraz edip etmemeye karar vermeniz faydalı olacaktır.

Nitekim aşağıdaki şekli şartlarını taşımayan bir kefaletin geçersizliği ileri sürülebilecektir:

Geçerli bir kefalet için,

. Sorumlu olacağınız azamî miktar,

. Kefalet tarihi,

. Müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğiniz,

kendi el yazınız ile yazılmış olmalıdır.

Eğer ki evli iseniz, ancak en geç sözleşme sırasında eşinizin de yazılı rızasının alınması durumunda kefalet geçerli olacaktır. Eşinizin muvafakati olmadan alınan bir kefaletin geçersizliğini ileri sürmek ve sorumluluktan kurtulmak mümkün olabilecektir.

Ancak, Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.

Kefaletin geçerliliğini etkileyen bu şartların varlığı mevcut olsa dahi, eline ulaşan ödeme emrine süresi içerisinde itirazda bulunmanız gerektiğini de sakın unutmayınız.

Borçların zamanında ödendiği ve alacaklıların ve kefillerin üzülmedikleri güzel günler görmemiz dileğiyle.

 

Not: Kefaletin geçerlilik şartlarına dair yapmış olduğumuz bu açıklamalar 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunu sonrası imzalanan kefalet sözleşmeleri için geçerlidir.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:
error