Avukat

Çağrı ÜNSAL

Telefon

05054802386

  • Limited Şirketlerde Hisse (Pay) Devri Limited şirketlerde, ortağın sermaye payını devri yani hisse devri, noterde tarafların imzalarının onaylanmasıyla devir sözleşmesi şeklinde yapılır. Devir borcu doğuran sözleşmeler yazılı şekle tabidirler (TTK m. 595/2). Ancak şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için genel kurulun onayı gereklidir (TTK m.595/2). Dolayısıyla yapılan pay devri ancak genel kurulun […]

  • TİCARİ ŞİRKETLERE FİNANSMAN KAYNAĞI MODELİ “TAŞINIR REHNİ”   2017’de yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile özellikle şirketler açısından finansman kaynaklarına (başta kredilere) daha kolay ulaşımın sağlanması amaçlanmıştır. Taşınır Rehni Kanunu ile ticari işletmenin rehin verilmesi ve ayrıca taşınırların zilyetliği devredilmeden rehin işleminin gerçekleştirilmesi ve rehin karşılığında finansal kaynak kullanımı mümkün olmaktadır.   Rehin […]

  • VERBİS’E KAYIT  ZORUNLULUĞU ve TİCARİ ŞİRKETLER   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun gözetiminde kamuya açık nitelikte bir Veri Sorumluları Sicilinin tutulması öngörülmüş ve kısaca VERBİS olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi kurulmuştur. Kanun uyarınca, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri […]

“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”
Gazi M. Kemal ATATÜRK