Avukat

Çağrı ÜNSAL

Telefon

05054802386

  • Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ve Şirketlerin Durumu Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle ticari hayatı ve vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir uygulamanın ilk adımı atıldı. İstenmeyen ticari SMS ve mail gönderimleri ile telefon aramalarının önüne geçilmesi amacıyla getirilen yeni sistem şirketleri, oluşturulan İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olmaya zorlamaktadır. 01.06.2020 tarihinden […]

  • Ticari İşletme  Türk Ticaret Kanunun hazırlanmasında modern sistem benimsendiğinden ticaret hukukunun önemli kurumları, ticari işletme kavramı ile bağlantı kurularak tanımlanmıştır. Türk Ticaret Kanununun 11. maddesine göre; ticari işletme, “esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin, devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.”   Ticari İşletmenin Unsurları: Türk Ticaret Kanununda yapılan tanıma […]

  • Gerek senet gerek çek kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip edilebilecek nitelikte kıymetli evraklar olsalar da bu yolla takip edilebilmeleri için öngörülen ibraz ve protesto sürelerine uyulmasının yanı sıra zamanaşımı sürelerine de riayet edilmesi zorunludur. Bu kapsamda, . Senette senedi düzenleyene karşı açılacak davalar vadeden itibaren 3 yıl, hamilin tarafından cirantalara karşı açılacak davalar […]

  • Üçüncü kişilere mal veya hizmet sunmaya başlamış, halihazırda işletilmekte olan ve ticari işletme çap ve büyüklüğüne ulaşmış (esnaf faaliyeti sınırlarını aşmış) bir işletmenin, işletmeye dahil tüm unsurlarla beraber devredilmesi; ticari işletmenin devrini ifade etmektedir. Bazı unsurlar kapsam dışı bırakılsa da, devredilen kısımlar işletmenin aynen ve kaldığı yerden faaliyete devam etmesini sağlayacak ölçüde bütünlük arz ediyorsa, […]

  • 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKHK) her türlü kişisel verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması vb. kullanımlarını düzenlerken kişisel bilgileri işleyen tüm veri sorumlularına önemli bir takım yükümlülükler getirmiştir. Ancak halen daha özellikle e-ticaret sitelerince bu yükümlülüklere aykırı hareket edildiği ve birçok şirketin kanun hükümlerine aykırılık nedeni […]

  • Tacirin tutmuş olduğu ticari defterler tacire karşı açılmış davalarda delil olarak kullanılabilir. (defterin sahibi aleyhine kanıt olması) Benzer şekilde, somut uyuşmazlığın kanunda belirtilen koşulları sağlaması halinde, ispat aşamasında tacirin kendi tuttuğu defterlerden yararlanması da mümkündür. (defterin sahibi lehine kanıt olması)   Ticari defterlerin delil olarak kullanılması Türk Ticaret Kanununda değil Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir.   […]

  • Şirket borçlarını ödeme güçlüğü içine düşen bir şirketin iflastan kurtulmak için başvurabileceği hukuki yol konkordato olmaktadır. Konkordatoda ile borçlu şirket, icra takiplerine ve ihtiyati hacizlere karşı belli bir süre koruma altına alınmaktadır. Bu koruma süresi içerisinde nefes alma şansı bulan şirketin faaliyetlerine devam ederek finansal tablosunun düzelmesiyle bekletilen borçların da ödenmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde hem […]

  •   Senetlerle ilgili yanlış bilinen ve gereksiz bir şekilde uygulamasına şahit olduğumuz konulardan biri senet üzerine borçlu tarafından iki imza atılmasıdır. Geçerli bir bono için düzenleyenin imzası zorunlu şekil şartıdır. Bu imza el ile atılmadır. Bononun birden fazla kişi tarafından düzenlenmesi mümkündür ancak bu durumda her biri ayrı imza atmalıdır. Senedin (bonunun) ön yüzüne düzenleyen […]

  • Bu makalemizde yaşanan ekonomik kriz ile birlikte yoğun olarak gündeme gelen karşılıksız çek düzenleme konusunu ana hatlarıyla kaleme alıyoruz.   1- Şikayete bağlı bir suçtur: Çek Kanununda 2016 yılında yapılan değişiklik ile karşılıksız çek düzenleme suçu yeniden şikayete bağlı bir suç haline gelmiştir. Çek hamilinin çekin karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde icra […]

  • Güvendiğiniz bir akrabanıza ya da arkadaşınıza kefil oldunuz. Ancak borç ödenmedi ve bir gün elinize bir icra ödeme emri ulaştı. Çok can sıkıcı bir durum değil mi! Bu durumda telaşa kapılmadan önce, vermiş olduğunuz kefaletin geçerli olup olmadığını araştırmanız ve duruma göre icra ödeme emrine itiraz edip etmemeye karar vermeniz faydalı olacaktır. Nitekim aşağıdaki şekli […]

“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”
Gazi M. Kemal ATATÜRK