Avukat

Çağrı ÜNSAL

Telefon

05054802386

  • Şirketlerin vergi borçlarından dolayı kişilere ödeme emri düzenlenmesi, kişiler ile vergi daireleri arasında en sık çıkan ihtilaflardan birisidir. Nitekim şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen vergi borçları, şirket yetkililerinden ve hatta şirket ortaklarından tahsil edilebilmektedir. Vergisel süreçlerin uzun sürmesi ve yasal prosedür, 5-10 yıl önceki bir şirket ilişkisi nedeniyle kişilerin şahsi sorumluluğuna borç olarak geri dönebilmektedir. […]

“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”
Gazi M. Kemal ATATÜRK