Kamu personel hukukunun en önemli konularından birisi kuşkusuz disiplin cezaları. Temel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen disiplin cezalarından en ağırı ise memuriyetten çıkarma cezasıdır.

Kamu görevinin dışında bazı hususları disiplin konusu eden idarenin müvekkilimize memuriyetten çıkarma cezası verdiği bu somut olayda açtığımız davada, her ne kadar ilk derece mahkemesi davayı reddetmişse de üst mahkemeye yaptığımız başvuru neticesinde itirazımız yerinde görüldü ve davamızın kabulüne karar verilerek, müvekkil tekrar görevine başladı.

Özel hayata ilişkin birtakım unsurlarla kişiye disiplin cezası verilemez. Burada önem teşkil eden nokta, özel hayata ilişkin unsurların kamu görevine yansımamış olmasıdır. Kamu görevine ve kamusal kişiliğe etki etmediği müddetçe, özel hayatın korunması anayasal düzeyde bir haktır ve kişinin özel hayatıyla yargılanması söz konusu olmaz.

İtiraz başvurumuzda da üst mahkeme bu hususun altını çizerek davanın kabulüne karar vermiştir.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:
error