Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ve Şirketlerin Durumu

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle ticari hayatı ve vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir uygulamanın ilk adımı atıldı. İstenmeyen ticari SMS ve mail gönderimleri ile telefon aramalarının önüne geçilmesi amacıyla getirilen yeni sistem şirketleri, oluşturulan İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olmaya zorlamaktadır.

01.06.2020 tarihinden itibaren ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS’ye (Ticari elektronik ileti yönetim sistemine) kaydolur. İYS üzerinde onayı bulunmayan tüketici ya da diğer gerçek veya tüzel kişilere ticari ileti gönderilemez. Dolayısı ile yeni düzenleme ve uygulama uyarınca İYS kaydı bulunmayan bir ticari işletmenin reklam, tanıtım, promosyon vb. amaçlarla tüketicileri rahatsız etmesinin önüne geçilmesi ve alıcı onayı olmaksızın gönderilecek ticari iletilerin ciddi şekilde denetimi planlanmaktadır.

Yönetmeliğin Eylül 2020’de yürürlüğe girecek ek düzenlemeleri uyarınca, İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü elektronik ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişiye aittir. İYS üzerinden alınmayan onaylar, ticari işletme ve şirketlerce üç iş günü içerisinde İYS’ye kaydedilir. İYS’ye kaydedilmeyen onaylar yönetmelik uyarınca geçersiz kabul edilir.

Uygulama tamamen hayata geçtiğinde, vatandaşlar elektronik ticari ileti onaylarını sistem üzerinden yönetebilecek, onay ve red bildirimlerinde bulunabilecek ve İYS üzerinden doğrudan şikayet başvurularını gerçekleştirebilecektir.

Yönetmeliğin Ocak 2020’de yürürlüğe giren geçici ikinci maddesi uyarınca; Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 1 Haziran 2020 (1 Eylül 2020’ye uzatılmıştır) tarihine kadar elektronik ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce İYS’ye aktarılacaktır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 1 Aralık 2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkânının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecektir. Vatandaşlar, İYS’ye kaydedilen onayları bu tarihe kadar kontrol edebilecek ve bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi şirketlerin kayıt için başvurularına açılmış durumdadır. Şirketlerin kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri ve 1 Eylül 2020 tarihine kadar daha önceden almış oldukları onayları Sisteme aktarmaları gerekmektedir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler ile bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimler ve mevzuattan doğan yükümlülüklerden doğan bildirimler için onay alma zorunluluğu aranmamaktadır. Ancak bu tür bildirimler sırasında yine onay olmaksızın herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

Elektronik ticari ileti için tüketicilerden ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden alınması gerekli onay olmaksızın sms, mail gönderimi ya da telefon araması gerçekleştirilmesi ya da vb. araçlarla ileti gönderilmesinin yaptırımı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, yükümlülüğe aykırı şekilde onay alınmaksızın ticari ileti gönderen gerçek veya tüzel kişiye her bir aykırılık için 1000TL’den 5000TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. Bir defada birden fazla kimseye hukuka aykırı şekilde ileti gönderilmesi halinde ise öngörülen bu idari para cezası 10 katına kadar arttırılarak uygulanır.

Hukuka aykırı ileti gönderiminde işlem başına idari para cezası uygulandığı düşünüldüğünde şirketlerin ne denli yüksek ceza tutarları ile karşı karşıya kalabilecekleri açıkça ortadadır. Bu nedenle yapılan yönetmelik değişikliğine uygun hareketle bir an önce İleti Yönetim Sistemine başvuru, kayıt ve onay aktarımı işlemlerine başlanılması şirketlerimizin açısından son derece önemlidir.

 

 

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:
error